Wat is payroll?

In sommige gevallen is de opdrachtgever wel verantwoordelijk voor de werving van personeel, maar wil deze dat de nieuwe medewerker niet op de loonlijst komt. Dan kan MM Jobs optreden als administratieve werkgever en zorgen voor de arbeidsovereenkomst en de salarisbetaling. Dit wordt payroll genoemd.

Ga jij aan de slag via payroll?

Soms heeft een werkgever specifieke redenen om de juridische en administratieve verplichtingen uit te besteden aan een bureau als MM Jobs. Met payrolling word je niet ingehuurd, zoals een uitzendkracht of gedetacheerde medewerker. Je geniet daarentegen wel dezelfde rechten als de overige medewerkers binnen de organisatie en vaak krijg je daarvoor ook nog een hoger nettoloon. Het enige verschil zit hem in de uitbetaling want die gebeurt door ons. Zie ons als een soort administratiekantoor. Ook voor de payrollers geldt overigens een ontslagbescherming.  

Voordelen van payroll

Ben als werkgever altijd verzekerd van voldoende en geschoold personeel – die je immers zelf aanneemt en begeleidt – maar zonder de juridische en administratieve verplichtingen. Bij payroll weet je altijd precies wat de personele kosten zijn – je hebt een nauwkeurige inzage in je totale salariskosten. De financiële administratie wordt beperkt en inzichtelijk waardoor je op kosten bespaart. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen terugvallen op onze professionele P&O -medewerkers.